Start direct met de cursus

De cursus is bedoeld voor zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten die hun kennis op het gebied van AI willen ontwikkelen.

OVER NL AIC

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

AI en gezondheid

AI-toepassingen kunnen bijdragen aan gezondheid door preventie en zorg te verbeteren op verschillende niveaus. Een patiënt kan meer advies op maat en begeleiding krijgen op het gebied van preventie, kan rekenen op effectievere vroegtijdige diagnose en prognose en daarnaast op interventies op maat. Het is van belang dat zorgprofessionals hierin meegroeien en voorbereid zijn op de wereld van morgen.

Nederland beschikt over hoogwaardige kennis, een uitstekende gezondheidszorg, veel goed opgeleide burgers en een cultuur waarin samenwerking en overleg centraal staan. Het wordt hoog tijd dat AI de plek inneemt die daarbij past, om te zorgen dat we ook in de toekomst vitale burgers hebben die zo nodig de zorg krijgen die bij hen past en daar bovendien economisch de vruchten van te plukken.

MEER OVER DIT TOEPASSINGSGEBIED

Over Health Holland

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coördinator van de uitvoering samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

De centrale missie luidt: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

meer over deze topsector
Stichting Lowercase

Voor het vervaardigen van de Nationale AI-Zorg Cursus werkt de NL AIC samen met Stichting Lowercase. Eerder lanceerde Lowercase al de Nationale AI-Cursus waar inmiddels meer dan 200.000 deelnemers mee zijn bereikt.

meer over stichting lowercase

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Doe mee!